Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen

Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen

Vestigingsplaats:

Rijen

Aard verbonden partij:

Deelname in stichting

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Zeggenschap in Beheer BV Midden-Brabant Poort

Financieel belang:

Aandeel in vermogen Midden-Brabant poort BV

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vanuit samenwerkingsovereenkomst

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Wet Normering Topinkomens:

Slechts onbezoldigde bestuurders