Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester dr. A.J.W. Boelhouwer

Openbaar belang:

Samenwerking deelnemende gemeenten

Financieel belang:

Bijdrage naar rato van het aantal inwoners (bijdrage 2016: € 78.195)

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 350.667

€ xxxx

€ 17.133.394

€ xxxx

€ xxxx