Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester dr. A.J.W. Boelhouwer

Openbaar belang:

Samenwerking op het terrein van openbare veiligheid

Financieel belang:

Bijdrage 2016: € 1.180.347

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 21.345.529

€ 22.622.833

€ 38.510.430

€ 46.257.222

€ 2.790.000