Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder A. Zwarts

Openbaar belang:

Samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Financieel belang:

Bijdrage 2016 in de gemeenschappelijke regeling:
Omgevingsdienst Midden - en West- Brabant € 358.408

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ -3.287.000

€ xxxx

€ 16.890.000

€ xxxx