Wat willen wij bereiken

Wij willen dat onze inwoners tevreden zijn over de kwaliteit van de openbare ruimte in hun directe omgeving. De inwoners van onze gemeente zijn het meest betrokken bij hun eigen wijk, weten het beste wat daar speelt, wat de problemen zijn en hoe die problemen opgelost kunnen worden. Inrichten en onderhouden van de openbare ruimte in buurten en wijken doen we daarom zoveel mogelijk samen met de bewoners. Uitgangspunt hierbij is dat de openbare ruimte goed toegankelijk is voor senioren en mindervaliden. In relatie met programma 4 willen we er ook graag voor zorgen dat de openbare ruimte onze bewoners uitnodigt om meer te bewegen (fietsen, wandelen, hardlopen, buitenspelen). Dit in verband met de stimulering van sport en bewegen.
Bij onze aanpak wijk- en buurtbeheer gaan we in gesprek met de bewoners en buurtverenigingen om samen plannen te maken. Wij faciliteren daarbij om te komen tot een gedragen oplossing of aanpak in de buurt. Bij conflicten stimuleren wij bewoners om met elkaar in gesprek te gaan en bieden we eventueel ondersteuning aan.
Samen met inwoners houden we regelmatig een schouw in de gemeente om de staat van het onderhoud te bepalen. Via de BuitenBeter app kunnen inwoners problemen in de openbare ruimte eenvoudig doorgeven aan de gemeente. Wij handelen meldingen snel en professioneel af.
We willen in de hele gemeente breedband internet faciliteren, ook in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Het uitgangspunt van de gemeente is om plaatselijke initiatieven van burgers en bedrijven te faciliteren en te ondersteunen, maar in deze projecten niet te participeren, omdat hier geen taak voor de gemeente Gilze en Rijen ligt. We maken daarbij gebruik van externe fondsen (provincie, EU) en private initiatieven.

Wat hebben we ervoor gedaan?