Wat willen wij bereiken

De gemeente Gilze en Rijen is een financieel gezonde gemeente, met een goed voorzieningenniveau, gematigde tarieven en voldoende reserves.

Wat hebben we ervoor gedaan?