Diamantgroep

Diamantgroep

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening

Financieel belang:

Bijdrage 2016: € 2.051.563

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Zitting in bestuur gemeenschappelijke regeling

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€12.006.000

€ xxxx

€19.242.000

€ xxxx

€ xxxx