Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder A. Zwarts

Openbaar belang:

Samenwerking op het gebied van ambulancezorg

Financieel belang:

Niet van toepassing

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 9.857.272

€ 12.567.000

€ 26.673.090

€21.195.000

€2.730.000