Gate 2 BV

GATE 2 BV

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Participatie in aandelenkapitaal

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Stimuleren luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid

Financieel belang:

€ 9.000 gestort als aandelenkapitaal

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Aandeelhouder (49,4 %)

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 18.000

€ xxxx

€ 3.015.000

€ xxxx

€ xxxx