Midden-Brabant Poort CV

Midden-Brabant Poort CV

Vestigingsplaats:

Gilze

Aard verbonden partij:

Participatie in aandelenkapitaal

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

Ontwikkeling van bedrijventerrein Midden-Brabant Poort te Gilze.

Financieel belang:

Aandeel in vermogen Midden-Brabant poort BV.
Vanuit samenwerkingsconstructie is het financiële risico geminimaliseerd

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vanuit samenwerkingsovereenkomst

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

Commanditaire Vennootschap

€ 100.000

€ 982.000

Besloten Vennootschap

€ 18.000

€ xxxx

€ 429.000

€ xxxx

€ xxxx