NV Bank Nederlandse Gemeenten

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats:

Den Haag

Aard verbonden partij:

Participatie in aandelenkapitaal

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder R.W.F. Dols

Openbaar belang:

De BNG is een belangrijke bankier in de non-profit-sector

Financieel belang:

10.179 aandelen “BNG”; jaarlijkse uitkering van dividenden

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Gemeente is aandeelhouder

Financiële positie: x € 1.000.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 4.163

€ xxxx

€ 145.348

€ xxxx

€ 369