GGD Hart van Brabant

GGD Hart van Brabant

Vestigingsplaats:

‘s Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder A. v.d. Veen

Openbaar belang:

Leveren van een bijdrage aan de openbare gezondheidszorg

Financieel belang:

Bijdrage 2016: € 807.489

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Zitting in bestuur gemeenschappelijke regeling

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 9.858.140

€ xxxx

€ 8.468.199

€ xxxx

€ xxxx