Algemene conclusie jaarrekening 2016

Het totale risicobedrag voor de jaarrekening 2016 bedraagt € 12.435.330. Afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit van € 14.999.245 betekent dit dat we voldoende weerstandscapaciteit hebben om deze risico’s te dekken (saldo weerstandsvermogen absoluut € 2.563.915 (relatief 121%). Voor de volledigheid schetsen we hieronder een meerjarig beeld.