Dekkingsbron risico’s en weerstandscapaciteit

Een onderverdeling naar weging van risico’s geeft het volgende beeld:

Categorie

Risicobedrag

Beperkte incidentele en structurele risico's (*)

2.342.948

Risico's grondexploitatie

7.349.526

Overige incidentele en structurele risico's

2.742.857

Totaal

12.435.330

*) risico’s met een kanspercentage kleiner of gelijk aan 10%.

Afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen, verminderd met claims op dit vermogen, ontstaat onderstaand beeld:

Categorie

Risicobedrag

Weerstandsvermogen

Beperkte incidentele en structurele risico's

2.342.948

6.975.181

Risico's grondexploitatie

7.349.526

3.154.960

Overige incidentele en structurele risico's

2.742.857

4.869.104

Totaal

12.435.330

14.999.245