Niet in exploitatie genomen gronden

Tot en met het boekjaar 2015 hebben wij Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden (ook wel bekend als NIEGG) afzonderlijk verantwoord in de jaarrekening onder grondexploitatie. Op basis van de Notitie Grondexploitatie van de Commissie BBV verantwoorden wij deze gronden onder Materiële vaste activa (kortweg MvA). Het gaat hier voornamelijk om de gronden aan Rijksweg 5 te Hulten en in het plan Midden-Brabant Poort fase 3 (nabij de Vossenberg in Gilze).