Voorziening verwachte verliezen

Voor projecten waarin wij niet alle kosten kunnen verhalen op de initiatiefnemer en/of dat de kosten niet gedekt worden door opbrengsten vormen wij een voorziening. We brengen dit bedrag ten laste van de reserve grondexploitatie. Jaarlijks bezien we bij de jaarrekening of we de gronden moeten afwaarderen en een verliesvoorziening moeten treffen.