Economische ontwikkelingen

De economische ontwikkelingen hebben een behoorlijke impact op de grondexploitatie van de gemeente. Dit leidde tot de volgende merkbare ontwikkelingen:

 • De vraag naar nieuwbouw voor woningen zien wij weer toenemen.
  In 2016 heeft dit geleid tot bouwactiviteiten in Vliegende Vennen en het parkdeel van het Centrumplan Gilze. De gemeente heeft bijna alle kavels verkocht in het plan Eikenveld te Hulten. Inmiddels is de CPO-groep gestart met de bouw van de woningen.
 • Terugtredende woningcorporaties.
  Woningcorporaties bezinnen zich op hun kernactiviteiten en richten zich op het verbeteren van hun financiële positie. Dit treft o.a. het plangebied Vliegende Vennen en de centrumplannen in zowel Gilze als Rijen.
 • Initiatiefnemers trachten financiële tekorten te verhalen bij de gemeente.
  De gemeente wil dit voorkomen door het sluiten van een anterieure overeenkomst of het vaststellen van een exploitatieplan. In 2016 zijn exploitatieplannen vastgesteld voor bouw in het plan Wildschut en het centrumdeel van het Centrumplan in Gilze.
 • Prijzen en capaciteit bij aannemers.
  De bouwwereld profiteert van de vraag naar woningen. Wij volgen voortdurend de prijsontwikkelingen als gevolg van vraag en aanbod.