Openbare verlichting

In maart 2014 is het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. In dit beleidsplan staat vermeld hoe de gemeente omgaat met openbare verlichting. In dit plan is het beleid vastgelegd hoe de conventionele verlichting wordt vervangen door duurzame verlichting.

Op 15 maart 2016 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van het duurzaam aanpassen van de openbare verlichting en het vervangen van een deel van de lichtmasten. De in de begroting 2016 opgenomen budgetten voor onderhoud, energie en vervanging zijn op basis van dit raadsbesluit aangepast. Omdat aanbesteding en gunning pas in de tweede helft van 2016 hebben plaatsgevonden zal daadwerkelijke uitvoering grotendeels in 2017 plaatsvinden.