Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

Op 17 maart 2015 is de Nota Gebouwenbeheer 2015 vastgesteld. In deze nota wordt onder andere een financiële doorkijk van de onderhoudswerkzaamheden voor de periode 2015-2024 gegeven. Met ingang van 2016 worden, bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, geen ambtelijke uren meer toegerekend. De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening gebouwen is hiervoor dan ook verlaagd met een bedrag van € 75.000.

Rekening houdend met voorgaande correctie is in 2016, op basis van de nota gebouwenbeheer, een bedrag van € 150.000 aan de voorziening toegevoegd. De werkelijke onderhoudskosten in 2016 bedragen € 226.000.