Ontwikkeling van de lokale lastendruk

Jaarlijks brengt Coelo (het centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een Atlas van de lokale lasten uit. Daarin is op het vlak van de lokale lastendruk een vergelijking van alle Nederlandse gemeenten gemaakt. De volgende tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de lokale woonlasten weer voor de jaren 2010-2016:

Jaar

Bruto-woonlasten

Brutowoonlasten

Rangnummer (nummer 1 heeft laagste lasten)

éénpersoons

meerpersoons

2010

€ 481

€ 553

25

2011

€ 491

€ 563

23

2012

€ 490

€ 568

16

2013

€ 500

€ 578

22

2014

€ 487

€ 581

23

2015

€ 493

€ 584

16

2016

€ 521

€ 609

29

Met bovenstaande woonlasten neemt onze gemeente in 2016 de 29e positie in van de totaal 396 (deel-) gemeenten per 01-01-2016. Op de Coelo-lijst heeft de nummer 1-gemeente de laagste woonlasten (bij meerpersoonshuishoudens). Nummer 390 is de gemeente met de hoogste woonlasten.