Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op het totaal van de vorderingen is wegens de vorming van een voorziening voor dubieuze debiteuren, op basis van een inschatting van de volwaardigheid van de vorderingen, een correctie toegepast.