Leningsbehoefte en leningenportefeuille

Overzicht opgenomen langlopende leningen:

Lening
nummer

geleend bedrag

O, S
of R

laatste jaar

rente
%

Geld gever

Restant
begin
jaar

Rente

Aflossing

Restant
eind
jaar

72

2.268.901

S

2022

5,955

BNG

635.292

37.832

90.756

544.536

73

5.000.000

S

2028

var

BNG

2.600.000

-1.775

200.000

2.400.000

74

6.100.000

S

2030

5,000

BNG

3.660.000

183.000

244.000

3.416.000

75

700.000

S

2030

5,000

BNG

420.000

21.000

28.000

392.000

79

900.000

S

2030

5,000

BNG

540.000

27.000

36.000

504.000

80

6.000.000

S

2030

5,000

BNG

3.600.000

180.000

240.000

3.360.000

81

6.000.000

S

2030

5,000

BNG

3.600.000

180.000

240.000

3.360.000

84

239.898

S

2033

6,680

BNG

166.083

11.094

9.227

156.856

TOTAAL

15.221.375

638.151

1.087.983

14.133.392