Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft betrekking op financieringsvormen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag dat maximaal met kort geld mag worden gefinancierd en wordt berekend op basis van een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Op basis van de begroting 2017 is de kasgeldlimiet voor de gemeente Gilze en Rijen voor 2016 geraamd op € 5.614.298 miljoen.

De kasgeldlimiet is in 2016 in alle vier de kwartalen worden overschreden. Dit wordt veroorzaakt door de kasgeldlening van € 37,6 miljoen. Het is bij de provincie bekend dat wij de kasgeldlimiet overschrijden. Door de huidige negatieve rente bij kasgeldleningen (leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar) van ongeveer -0,35%  krijgt onze gemeente per jaar ongeveer € 125.000 aan rentebaten binnen.