Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidskader Sociaal Domein “Samen doen we het beter” (2014);
- De kaderstellende nota’s Participatiewet (2014);
- Nota minimabeleid gemeente Gilze en Rijen (augustus 2010);
- Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 (2013);
- Recreatie en toerisme 2007 e.v., een bijdrage aan de keten (2006);
- Toeristisch recreatief actieplan (2013);
- Ambitiedocument recreatie en toerisme Hart van Brabant;

- Actieplan Economische Beleid 2013.