Kaderstellende beleidsnota's

- Algemene subsidieverordening (2009);
- Notitie Brede School (2011);
- Beleidsnotitie Sportstimulering Gilze en Rijen (2011);
- Evaluatie sportstimuleringsbeleid (2013);
- Toekomstplan accommodaties binnensport Rijen (2012);
- Werkplan landschapsontwikkeling en biodiversiteit (2012);
- Nota speelruimte “wie gaat er mee buitenspelen”(2011);
- Buurtbeheer nieuwe stijl “samen gekanteld de leefbaarheid verbeteren”(2012);

- Zin in Kunst (2015).