Kaderstellende beleidsnota's

- De toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2025: “Wij zijn Gilze en Rijen”;
- Het Bedrijfsconcept: “Wij zijn er voor Gilze en Rijen” (2013);
- Communicatiebeleidsplan ‘Zes keer beter’ (2009);
- Social media richtlijnen (2012);
- Implementatieplan Klantcontactcentrum (2011);
- Klachtenregeling (2009).
- Het Economisch Actieplan (2013).
- Algemene Plaatselijke Verordening (gemeente 2014);
- Beleid Externe Veiligheid (gemeente, 2009);
- Bibob-beleid in de gemeente Gilze en Rijen (gemeente, 2007);
- Het Brabantse Alcohol- en horecasanctiebeleid (2014);
- Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen (2014)
- Integraal Veiligheidsbeleid (gemeente, 2012);
- Rampbestrijdingsplan vliegbases Gilze-Rijen en Woensdrecht (veiligheidsregio 2013);
- Regionaal Crisisplan (Veiligheidsregio MWB, 2012);
- Wet Veiligheidsregio’s (ministerie V&J) oktober 2010;
- ‘Zo handhaven wij in Brabant’ (provincie Noord-Brabant, 2011);
- Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet (Damocles-beleid) (april 2013);
- Beleidsregel ter zake een maximumstelsel 2013 (toezicht op smartshops, headshops, growshops e.d. en nulbeleid growshops, headshop, etc.).