Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
100BestuurL9781.1732.4911.318
B1858581523
110BestuursondersteuningL14.44715.36015.491131
B1.4811.4561.226-230
120BurgerzakenL222872793-79
B5131.1011.026-75
130Openbare orde en veiligheidL1.4811.4721.49118
B29295627
Totaal lasten17.12718.87820.2661.388
Totaal baten2.0412.6442.889245
Saldo15.08616.23417.377-1.143

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1.

Wij zijn verplicht om voor de voormalig wethouders een voorziening aan te houden voor de uitkering van hun (toekomstig) pensioen. Door onder andere de lage rentestand en aanpassing van de leeftijdsverwachting is een hogere voorziening nodig om de verwachte toekomstige uitkeringen te kunnen bekostigen (€ 673.000). Daarnaast hebben we een uitkering ontvangen als gevolg van de expiratie van een polis van een voormalig wethouder. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening (€ 523.000).

L
L
B

766
523
523

N
N
V

I
I
I

2.

Door extra aflossingen op de ambtenarenhypotheken zijn de rentebaten lager dan begroot. Echter, hier staat tegenover dat toegerekende rentelasten ook lager zijn dan begroot. Per saldo is het effect op de exploitatie neutraal.

L
B

192
192

V
N

I
I

3.

Op basis van het voorlopig rapport van de belastingdienst naar aanleiding van het boekenonderzoek wordt een naheffing BTW verwacht.

L

160

N

I

4.

In 2016 zijn kosten gemaakt voor geluidsonderzoek bij appartementencomplex Klein Zwitserland. Deze kosten waren niet begroot.

L

65

N

I

5.

Als gevolg van het nadelig saldo van de ABG organisatie is de bijdrage € 143.000 hoger dan begroot.Daarnaast is het voorbereidingskrediet ambtelijke fusie overschreden. Dit zorgt voor een nadeel van € 36.000.

L

179

N

I

6.

De lasten voor de BRP straat zijn lager dan begroot, hierdoor zijn ook de baten vanuit het COA lager.

L
B

73
43

V
N

I
I

7.

De secretarieleges zijn lager dan begroot, hierdoor is ook het af te dragen rijksdeel lager dan begroot.

L
B

18
33

V
N

I
I

8.

Overige afwijkingen.

L
B

22
10

V
N

Totaal

1.143

N