Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
600JeugdzorgL5.3425.3575.494137
B4396859
610OnderwijshuisvestingL1.5171.8241.628-196
B8880
620OnderwijsbeleidL1.2741.0981.255158
B423382496114
Totaal lasten8.1338.2808.37898
Totaal baten475399572173
Saldo7.6587.8807.80575

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1.

Voordeel jeugdzorg € 163.000:

  • Lokale jeugdzorgkosten (PGB en Zin) € 318.000 voordeel;
  • Regionale jeugdzorgkosten € 244.000 nadeel;
  • Overige veiligheid, jeugdreclass. en opvang jeugd € 21.000 voordeel;
  • Doorberekende, lokaal betaalde, regionale kosten € 68.000 voordeel.

L
B

95
68

V
V

I
I

2.

Raming in begroting van Hart van Brabant  voor lokale uitvoeringskosten is onvoldoende voor dekking van de kosten van het sociaal team.

L

251

N

S

2.

Vrijval rijksmiddelen taalniveau te besteding reguliere uitgaven onderwijsachterstandenbeleid. Per saldo nadeel € 27.000.

L
B

121
94

N
V

I
I

3.

De kapitaallasten voor onderwijshuisvesting zijn lager dan begroot. We hadden verwacht in 2016 al kapitaallasten te hebben voor de realisatie van de nieuwbouw van de Wildschut in Gilze. Dit project is vertraagd.

L

192

V

I

4.

Overige afwijkingen.

L
B

13
11

N
V

Totaal

75

V