Wat heeft het gekost

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
530Recreatie en toerismeL14613619358
B3232375
Totaal lasten14613619358
Totaal baten3232375
Saldo114104156-53