Wat heeft het gekost

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
200Ruimtelijke ordeningL15515919536
B0000
Totaal lasten15515919536
Totaal baten0000
Saldo155159195-36